Rzuty

RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ A i B
RZUT PARTERU A i B

Budynek A

RZUT KONDYGNACJI 2 BUDYNEK A
RZUT KONDYGNACJI 3 BUDYNEK A
RZUT KONDYGNACJI 4 BUDYNEK A

Budynek B

RZUT KONDYGNACJI 2 BUDYNEK B
RZUT KONDYGNACJI 3 BUDYNEK B
RZUT KONDYGNACJI 4 BUDYNEK B