Michał Wierzchoś

z-ca Dyrektora Oddziału ANG Kredyty
tel.kom.: +48 601 409 547
e-mail: michal.wierzchos@grupaang.pl
al. Pokoju 29B/LU6, 31-564 Kraków


Warunki sprzedaży

1. Zakup mieszkania rozpoczynamy od sprawdzenia zdolności kredytowej.
W tym celu proszę o kontakt z Doradcą Kredytowym:
Michał Wierzchoś
z-ca Dyrektora Oddziału ANG Kredyty
+48601409547
michal.wierzchos@grupaang.pl
al. Pokoju 29B/LU6, 31-564 Kraków

2. Po pozytywnym wyniku sprawdzenia zdolności kredytowej, spotkanie w siedzibie developera celem uzgodnienia zakupu nr lokalu , miejsca parkingowego itp.

3.Podpisanie umowy rezerwacyjnej wg załącznika, oraz przekazanie kompletu dokumentów celem złożenia wniosku o wstępną decyzję kredytową.

4. Po otrzymaniu pozytywnej wstępnej decyzji kredytowej ,podpisanie umowy Developerskiej w formie Aktu Notarialnego w Kancelarii Notarialnej .

5. Po zakończeniu budowy kierownik przesyła zaproszenie do podpisania protokołu odbioru lokalu.

6.Przeniesienie własności lokalu.